Usługi projektowe w zakresie:

 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji gazowych
 • instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnych
 • wentylacji i klimatyzacji
 • sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
 • przyłączy gazowych
 • przydomowych oczyszczalni ścieków

Opracowywanie:

 • świadectw energetycznych
 • projektowanych charakterystyk energetycznych
 • operatów wodnoprawnych
 • kosztorysów

Współpraca:

 • współpraca w opracowywaniu dokumentacji wielobranżowej
Instalacje sanitarne, gazowe, przyłącza Instalacje sanitarne, gazowe, przyłącza, przydomowe oczyszczzalnie, instalacje gazowe